Solárny ohrev vody

Solárny ohrev vody

Slnečná energia je jediná, za ktorú nemusíte platiť. Solárny systém na Slovensku dokáže zabezpečiť 50 – 70 % teplej vody pre domácnosť počas celého roka, pričom v lete to môže byť až 100 %.
Rastúce ceny energie nás trápia čoraz viac a jediné, s čím môžeme do budúcnosti počítať je, že energia lacnejšia nebude. Každá úspora nákladov na energiu sa preto počíta a investíciu do jej zabezpečenia možno považovať aj za investíciu do budúcnosti.
Výhodou je, že mimo vykurovacej sezóny nie je nutné kvôli ohrevu vody zapínať plynový kotol. Solárny systém netreba odstavovať ani v zimnom období, keď slnko nie je dosť silné, aby ohrialo vodu na dostatočnú teplotu. Vtedy kolektory slúžia na predohrev vody, čím ušetria časť peňazí na drahý elektrický ohrev alebo ohrev kotlom. Aj v tomto období dokáže solárny systém ušetriť približne 10 – 20 % nákladov na ohrev teplej úžitkovej vody.

Efektívny ohrev: Hoci v najteplejšom období roka dokáže slnko bez problémov ohriať vodu na viac ako 100 °C, pre bežné potreby domácnosti je postačujúca teplota 55 – 65 °C. Pri týchto teplotách pracuje solárny systém najefektívnejšie a zároveň sa znižuje riziko vzniku vodného kameňa.
Príprava teplej vody je po vykurovaní druhou najvyššou položkou, ktorú platí priemerná rodina u nás za energiu spotrebovávanú v domácnosti.

Výhody

1. využitie slnka ako obnoviteľného zdroja energie znamená menšie zaťaženie životného prostredia a nižšiu produkciu skleníkových plynov a iných škodlivín;
2. pri správnom návrhu a inštalácii môže skutočne významne znížiť náklady na ohrev vody, prípadne aj na vykurovanie domu.


Systém pre podporu vykurovania

Využívania solárneho ohrevu na podporu vykurovacieho systému dokáže takýmto spôsobom efektívne a ekonomicky zmysluplne pokryť približne 15 – 30 % ročných nákladov na vykurovanie, v prípade, že ide o dobre zaizolovaný dom a využíva nízkoteplotný vykurovací systém(podlahové alebo stenové vykurovanie).

Ako funguje solárny systém pre ohrev vody?

Solárny systém pre ohrev vody využívajú solárne panely, tzv. kolektory, namontované na streche. Tieto kolektory zhromažďujú teplo zo slnka a používajú ho k ohrevu vody, ktorí je uložená v solárnom zásobníku teplej vody. Kotol alebo vykurovacie teleso môže byť použité, ako záložný zdroj pre ďalší ohrev vody na dosiahnutie teploty, akú chcete.

Výpočet návratnosti investícií

Životnosť solárneho systému sa v súčasnosti pohybuje v rozmedzí 25 – 30 rokov. Náklady na obstarávanie a inštaláciu celého solárneho systému závisia od konkrétnej situácie (počet a umiestnenie kolektorov, objem zásobníka, dĺžka pripojovacích potrubí a pod.), sú vo výške do 4 000 €. Prevádzkové náklady solárnych kolektorov sú minimálne, zahŕňajú spotrebu elektriny na pohon obehového čerpadla s výkonom 25 – 40 W cca 6 €/rok a výmenu teplonosnej kvapaliny raz za 6 – 10 rokov v sume cca 100 €. Výška úspor nákladov na energiu závisí napríklad od ročnej produkcie tepla dosiahnutej využívaním solárneho systému, ako aj od cien energie pri doterajšom spôsobe výroby tepla.

Pri optimálne navrhnutom systéme dokážu solárne kolektory ušetriť až 50 – 70 % energie potrebnej na ohrev teplej vody.
Priemernú hodnotu t. j. 60 % vynásobíme množstvom potrebnej energie na ohrev teplej vody, respektíve nákladmi na túto energiu, výsledná suma zodpovedá výške úspor. V našom modelovom príklade štvorčlenná domácnosť spotrebuje 300 l teplej vody denne. V rámci solárneho systému boli inštalované 2 kolektory s 3,7 m² za cenu 3000 eur. Okrem solárneho systému sa využíva v rodinnom dome aj elektrina alebo zemný plyn.

V prípade pôvodnej prípravy teplej vody prostredníctvom kotla na zemný plyn s účinnosťou 89 %, domácnosť ročne spotrebuje 490 m³ zemného plynu, za čo zaplatí cez 400 eur. Po inštalácii solárneho systému jej náklady klesnú približne na 150 eur. Ak by rovnaké množstvo teplej vody bolo pripravované v elektrickom bojleri, ročne na jej prípravu domácnosť spotrebuje 6 200 kWh elektriny, čo by ju stálo okolo 560 eur. Po inštalácii solárneho systému v tomto prípade náklady klesnú na 230 eur. Sumy a množstvá sú orientačné s priemerom na štvorčlennú rodinu.

© 2024 Všetky práva vyhradené pre LI GROUP s.r.o.