Systém SIP

SIP panely pre drevodomy a nízkoenergetické stavby

sip-panel-scandihaus1Štrukturálne izolačné panely (alebo Structural Insulated Panels), SIPS, patria medzi moderné kompozitné stavebné materiály. Základnou charakteristikou SIP panelov je, že sú zložené z izolačnej vrstvy (tuhej polymérnej peny alebo polystyrénu) uzavretej medzi dvoma vrstvami pevnej, štrukturálnej dosky. Doska ja najčastejšie z materiálu OSB (oriented strand board) a na izolačné jadro sa využíva buď expandovaný polystyrén (EPS), extrudovaný polystyrén (XPS) alebo polyuretánová pena.

História SIP panelov:

Využívanie systému SIP panelov v stavebníctve začalo už v roku 1930. Za výskum, vývoj a testovanie technológie sa pripisuje zásluha najmä americkým tímom v laboratóriách Forest Products Laboratory  v Madisone (Wisconsin) ako odpoveď na objednávku vlády USA vniesť do stavebníctva a bývania nové prvky úspory zdrojov, najmä dreva. V roku 1937, bol postavený malý dom, ktorý testovali v klimaticky náročnom prostredí Wisconsinu a bol aj reálne využívaný ako centrum dennej starostlivosti až do roku 1998, kedy bol odstránený z dôvodu rozširovania výstavby v danej lokalite. Teda preukázal aj dostatočnú trvácnosť

Na základe pôvodnej technológie z USA vznikol stavebný systém používaný v našich drevodomoch, ktorý bol certifikovaný podľa českej legislatívy a harmonizovaných európskych noriem. SIP panely sú prefabrikované, univerzálne, jednoduché a veľmi kvalitné stavebné systémy pre realizáciu drevostavieb.

Zloženie SIP panelu:

 • hrúbka panelu 170 mm
 • 2x OSB 1,5 cm
 • polystyrén EPS 140 mm

Porovnanie pevnosti a odolnosti konštrukčných systémov:

 • vo videu je vidieť porovnanie odolnosti konštrukčných systémov a to nášho SIP PANEL a najpoužívanejšieho sytému ktorý sa na slovensku najčastejšie používa pri výstavbe montovaných drevostavieb a to STĹPIKOVÁ KONŠTRUKCIA – o výsledku sa presvedčte sami po zhliadnutí tejto skúšky


sip-panel-strengthSIP

Oriented Strand Board

lepenieOSB je skratka pre „Oriented Strand Board“, je to výrobok z tenkých veľkoplošných triesok, ktoré sú skladané na seba v orientovaných vrstvách a medzi sebou sú spojené syntetickou živicou. OSB dosky sú v súčasnej dobe najrozšírenejším plošným materiálom na báze dreva pre najrôznejšie stavebno-konštrukčné aplikácie. Dosky neobsahujú prirodzené vady rastlého dreva (hrče, praskliny a pod.) Veľkosť triesok v povrchovej vrstve umožňuje vyniknúť prirodzenej štruktúre, farbe a rustikalite prírodného dreva a prináša tak nové možnosti v interiérovom dizajne.

OSB sa vyrábajú z kvalitného ihličnatého dreva. Tenké a veľkoplošné triesky sa šetrne vysušia, nanesú syntetickými živicami. Lisovanie dosiek prebieha pri spolupôsobení vysokých tlakov a teplôt. Mimoriadne dobré vlastnosti sú dosiahnuté ako výberom vhodného dreva, tak definovaným tvarom drevených triesok a najmä orientovaným vrstvením do troch na seba navzájom kolmých vrstiev. Rozmery, tvar a smerová orientácia triesok v jednotlivých vrstvách maximálne využívajú prirodzené vlastnosti dreva k dosiahnutiu tých najlepších stavebno-fyzikálnych parametrov dosiek. Veľkoplošné triesky sú v povrchových vrstvách OSB dosiek orientované v pozdĺžnom smere dosky a stredová vrstva potom v priečnom smere. Táto striedavá orientácia triesok v jednotlivých vrstvách dáva doskám vysokú úroveň rozmerovej stability a vynikajúcu mechanickú výkonnosť. Zároveň sa prejavuje vyššia prevnosť v pozdĺžnom smere dosiek (hlavná os) než v priečnom smere (vedľajšia os). To hrá úlohu najmä pri montáži dosiek, kde je dôležitá správna orientácia dosky na podpory. To je rozdiel oproti doskám drevotrieskovým a drevovláknitým, kde je pevnosť síce nižšia, ale vo všetkých smeroch roviny dosky rovnaká.

Vlastnosti OSB dosiek

 • dobrý tepelný odpor (drevo je prírodný izolant)
 • veľké formáty umožňujú menej spojov a tým aj menej akustických a tepelných strát
 • dobrá požiarna odolnosť v závislosti od druhu OSB dosky
 • odolnosť proti nárazom a vibráciám
 • odolnosť voči zemetraseniu a silným vetrom (overené v USA, Kalifornii na Floride i v Japonsku)
 • zdravotná nezávadnosť (testované EÚP Praha)
 • výborná opracovateľnosť

POLYSTYRÉN

Polystyrén ako materiál snáď ani nemusíme bližšie predstavovať. Jeho vlastnosti pozná takmer každý a bežne sa v stavebnom priemysle využíva. Bunky polystyrénu vo svojej uzatvorenej štruktúre nepohlcujú takmer žiadnu vodu. K tomu dochádza do určitej miery iba v póroch medzi vzájomne zvariteľnými časticami penovej hmoty. Po vysušení sa vracajú do pôvodnej podoby. Behom krátkej doby sa pod vplyvom dopytu vyvinul tzv. samozhášavý polystyrén, ktorý zodpovedá lepšie požiadavkám na protipožiarnu ochranu budov. Z požiarneho hľadiska je vhodné široké použitie EPS do sendvičových konštrukcií medzi nehorľavé materiály.

CERTIFIKÁCIA SIP systému

Výhodou systému SIPs je povinná certifikácia. Systém certifikácie a dohľadu dvoch nezávislých inštitúcií, teda Fires Batizovce požiarny certifikát, a Výskumného a vývojového ústavu drevárskeho, š. p., so sídlom v Prahe, garantuje odberateľom i investorom predpísané vlastnosti všetkých prvkov systému.

Zopár dôvodov, prečo stavať touto technológiou:

 • menej betónu a práce v základoch, to znamená úsporu financií 20-25%
 • suchý proces výstavby, možnosť montáže v každom ročnom období
 • nízka hmotnosť panelov, to znamená nízke náklady na prepravu a manipuláciu s nimi
 • veľké formáty panelov, z toho vyplýva rýchla výstavba
 • menšia hrúbka stien, čo znamená väčší vnútorný priestor (pri dome s rozlohou 150 m2 je rozdiel cca 14 m2, čo vám ponúka ďalšiu miestnosť navyše)
 • pre veľmi dobré tepelnoizolačné vlastnosti vám vzniká úspora nákladov na vykurovanie
 • univerzálne a variabilné použitie panelov
 • minimalizácia odpadov materiálov vďaka presnosti a rovinatosti konštrukcie
 • rýchlosť výstavby – bývate za 2 – 3 mesiace
 • energetická účinnosť: hodnoty blízke k pasívnemu domu s termoizolačnými vlastnosťami prestupu tepla spĺňa požadovanú normu na 120%
 • minimálne náklady na vykurovanie, (100 m2 obytnej plochy pri doporučenom vykurovacom systéme sú cca 200€ / rok
 • vysoká záruka: 30 rokov na nosnú konštrukciu domu!
 • tradícia: 60 rokov celosvetového používania SIP technológie, 80% RD v Kanade a 65% RD v USA postavených technológiou SIP
 • flexibilita: možnosť realizácie ľubovoľného projektu

Nezanedbateľným je aj pôsobenie materiálov na životné prostredie:

 • drevený plášť z dosiek je regenerovateľný
 • jadro panelu z EPS je možné recyklovať
 • jadro panelu nemá výživnú hodnotu, je nemenné, neprodukuje nežiadúce plyny ani žiadne vylúhovadlá
 • materiály pre výrobu panelov neobsahujú zdraviu škodlivé chemikálie